ANASAYFA

KURUMSAL

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜNLERİMİZ

KATALOG

İLETİŞİM

Bize Ulaşın: 0 232 799 03 33

EN

TR

E-Posta: info@starhavuz.com.tr

TEKNİK BİLGİLER

ANASAYFA >

TEKNİK BİLGİLER >

20 C'de UPVC'nin Genel Özellikleri

20 0C'de UPVC'nin Genel Özellikleri

TEST

BİRİM

DEĞER

UYARILAR

Spesifik Yer Çekimi

Shore Sertliği

Gerilme Direnci

Eğilme Direnci

Esneklik Modülü

Darbe Dayanım ı Izod

Su Soğurumu

Kopma Uzaması

Yumuşama Noktası (V,S,P) 5KG

İmalat Sıcaklığı

70 °C’de Lineer Genleşme Eş Güdümlü

Özısı

Isı Dönüşümü

Özgül Hacim Direnci

Dielektrik Gücü

-

Deg.

Kg/cmt

Kg/cm

Kg/cm

Joules

Mg/cm

-

°C

°C

Mm/m °C

Kcal/Kg°C

-

Ohm/cm

KV/mm

1,42 - 1,43

70 - 90

500

950

3,2 x 10

4,7 - 5,4

1,05

>80%

80

110 - 140

0,08

0,025

<2,5%

>3-5x10

>40

Genellikle 1,43

Alüminyumun sertliğine eşdeğerdir. Sıcaklık ile değişir

 

Sıcaklık ile değişir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPVC elektriğin iletken değildir ve galvanik veya elektrik saldırıya maruz kalmaz

Elektrik ekipmanı, UPVC borularına topraklanmalıdır

Çekme Kuvveti ve Sıcaklık Arasındaki İlişki

 • Solvent Yapıştırma

  Sürekli olarak iyi dayanacak ek yerleri yapmak için, aşağıdaki noktalar açıkça anlaşılmalıdır.

   

  I. Birleştirme yüzeyleri yumuşatılmalı ve yarı sıvı hale getirilmelidir.

  2. Boru ve bağlantı parçası arasındaki boşluğu doldurmak için yeterli oranda yapıştırıcı uygulanmalıdır.

  3. Yüzey hala ıslak ve yapıştırıcı hala sıvı iken boru ve bağlantı parçaları montajı yapılmalıdır.

  4. Yapıştırıcı kurudukça ek yeri dayanımı gelişir. Ek yerinin sıkı kısmında, yüzeyler birbirine kaynaşmaya eğilimlidir; gevşek kısımda yapıştırıcı her iki yüzeye de bağlanacaktır.

   

  Nüfuz ettirme ve yumuşatma, yapıştırıcının kendisi ile, uygun bir temizleyici kullanılarak veya hem temizleyici hem de yapıştırıcı kullanılarak elde edilebilir. Bazı malzemeler için ve belirli durumlarda, bir temizleyici kullanılması gereklidir. Uygun bir temizleyici genellikle yüzeylere yalnızca yapıştırıcıya göre daha çabuk nüfuz eder ve bunları yumuşatır. Buna ek olarak, bir temizleyicinin kullanılması, montajı yapan kişi için bir güvenlik faktörü sağlayabilir, çünkü çeşitli sıcaklık koşullarında, yeterli yumuşama elde edildiğinde bunu bilebilir. Örneğin, soğuk havalarda daha fazla zaman ve ek uygulamalar gerekebilir.

   

  Ek yerinin gevşek kısmını doldurmak için yeterli yapıştırıcı uygulanmalıdır. Boşluğun doldurulmasının yanı sıra, yeterli yapıştırıcı tabakaları yüzeylere nüfuz edecek  ve ek yeri montajı sağlanana kadar ıslak kalacaktır. Bunu kendiniz deneyebilirsiniz. Bir boru parçasının üst yüzeyine iki ayrı çimento katmanı uygulayın.

   

  Önce kalın bir yapıştırıcı tabakası uygulayın; daha sonra, bunun yanına, fırça ile ince bir tabaka uygulayın. Tabakaları her 15 saniyede bir gibi parmağınızın ucu ile yoklayın. İnce tabakanın yapışkan hale geldiğini ve sonrasında çabuk kuruduğunu (muhtemelen 15 saniye içinde) fark edeceksiniz; ağır tabaka çok daha uzun süre ıslak kalacaktır. Bu katmanları uyguladıktan birkaç dakika sonra, nüfuz edip etmediğini kontrol edin. Her iki yüzeyi de bir bıçakla kazıyın. İnce tabaka çok az veya hiç nüfuz etmeyecek; kalın olan çok daha fazla nüfuz etmiş olacaktır. Montaj sırasında boru ve bağlantı parçaları üzerindeki yapıştırıcı kaplamaları ıslak ve sıvı ise, birlikte akacak ve bir yapıştırıcı tabakası haline gelecektir.

   

  Aynı zamanda, eğer yapıştırıcı ıslak ise, bunların altındaki yüzeyler hala yumuşak olacaktır ve ek yerinin sıkı kısmındaki bu yumuşatılmış yüzeyler bir araya gelme eğiliminde olacaktır. Çözücü yayılırken, yapıştırıcı tabakası ve yumuşatılmış yüzeyler, ek yerindeki dayanıma karşılık gelen bir artışla sertleşecektir. İyi bir ek yeri, ek yeri tam kurumadan ve son ek yeri dayanımı sağlanmadan önce gerekli çalışma basıncını alacaktır. Eklemin sıkı (kaynaşmış) kısmında, dayanım ek yerinin gevşek (bağlanmış) kısmından daha hızlı gelişir.

   

  Geniş çaplı boruların solvent kaynaklarının birleştirilmesi özel bir dikkat gerektirir ve teknik servis departmanımız ile zorluk durumunda temasa geçilmelidir. Bir bağlantıyı yaptıktan sonra kutunun kapağını her zaman kapatın ve herhangi bir uyarıyı gözlemleyerek üzerindeki talimatları izleyin.

   

  Eklemler 10-15 dakika boyunca hareket ettirilmemeli veya rahatsız edilmemelidir. Daha sonra eklemli boru dikkatli bir şekilde kullanılabilir. Eklemli boru uzunlukları bir hendekte döşenecekse 4 saat bekleyin.

   

  Test Basınçlarına geçmeden önce 24 saat bekleyin. 50mm'ye kadar boru boyutları ile bu süreyi azaltmak mümkündür. Her 3.5 atmosfer basıncı için 1 saat bekleyin. Çözücüler kaynak yapmaya başlamadan önce fırçalar temiz ve kuru olmalıdır. Fırçalar, temizlik sıvısı ile yıkayarak kullanımdan

  sonra iyice temizlenmelidir. Solvent yapıştırıcıyı temizleme sıvısı ile seyreltmeyin. Solvent yapıştırıcı ve temizleme sıvısını iyi havalandırılmış bir alanda kullanın. Çıplak alevlerden uzak tutunuz ve sigara içmeyiniz. Konteynerlerin kapaklarını değiştiriniz. Her halükarda, kaplara basılmış olan talimatlara

  dikkat edin.

   

  Sürekli boru döşenirken, eklemler yukarıda belirtilen ayar sürelerinden daha hızlı yapılabilir. Borunun bükülmemesi veya daha önce birleştirilmiş eklemin yerinden çıkmaması şartıyla, bağlantı uzun uzunluklarda bozulmayacaktır.

   

 • Kauçuk Conta Eklemler

  Mufun ve contanın tozdan, yağdan arınmış ve olabildiğince kuru olduğundan emin olun. Yerine sızdırmazlık contası olmadan sokete sokun ve boru tam olarak yerleştirildiğinde işaretleyin. Contanın doğru şekilde yuvarlanmasını sağlamak için contayı mufun oluğuna yerleştirin. Conta halkaları, sivri uçlu yüzeye bakacak şekilde soketin dışında yerleştirilmelidir.

   

  Pah yerine ve sadece borunun ya da bağlantı parçasının ucuna birleştirme yağı sürün. Boruyu, daha önce yapılmış olan ekleme işaretine kadar sıkıca sokete doğru itin. Bir genleşme boşluğu gerekiyorsa, boru istenilen miktarda geri çekilir.

 • Depolama ve Taşıma

  UPVC borular güçlü ancak hafiftir, özgül ağırlığı yaklaşık olarak demirin beşte biridir. Sonuç olarak, bu borular metal muadillerinden daha kolay işlenir. Bununla birlikte, makul bakım her zaman kullanılmalıdır. Herhangi bir eklemin sağlamlığı muf ve halkanın durumuna bağlı olduğundan, uçlara zarar vermemek için taşıma, taşıma ve depolamada özel dikkat gösterilmelidir.

   

  Boruları araçlara yüklerken, boruların kırma demirleri, gevşek tırnak başları, vb. Gibi keskin köşelerle temas etmemeleri için dikkatli olunmalıdır.

   

  Taşıma sırasında, borular tüm uzunlukları boyunca iyi bir şekilde sabitlenecek ve kamyonun arka panelinde güvensiz olarak projelendirilmesine izin verilmemelidir.

   

  Boşaltma sırasında borular indirilmeli, yere düşürülmemelidir. Borular, hafifçe aşağı ahşaplara yuvarlayarak, boruların bir diğerinin üzerine düşmemesine ve herhangi bir sert veya düz olmayan yüzeye düşmemesine dikkat edilerek, kamyonlardan çıkarılabilir.

   

  Borulara her zaman yeterli destek sağlanmalıdır. Borular, özellikle ılık sıcaklık koşullarında büyük kazıklarda istiflenmemelidir, çünkü alt katmanlar deforme olabilir ve bu da birleşme ve boru hizalamada zorluklara neden olur. Birleştirme için hazırlanan uçlu herhangi bir boru (muf ve halkabağlantıları, vb.), Yığının diğer uçlarına ve soketlere yerleştirilmiş soketlerle katmanlara istiflenmelidir. Hazırlanmış boru uçları (muflu taraf) istiflerden daha çıkıntılı konumlandırılır, böylelikle üzerlerindeki ağırlıktan deforme olmazlar.

   

                          

   

  Uzun süreli depolama için, boru rafları sürekli destek sağlamalıdır. 160 mm'nin altındaki boyutlar için daha yakın destekler gerekecektir. Bu tür boru raflarında, borularyedi kattan fazla veya 6ft'den(1.8m)  fazla yüksek depolanamaz.  Hangisi daha azsa, fakat eğer farklı çaplar aynı raflarda tutulursa, o zaman en büyük çaptaki borluar ve en kalın basınç sınıfları her zaman dibe yerleştirilmelidir. Rafların sağlanmadığı alanda geçici depolama için zemin düz ve gevşek taşlar içermemelidir. Bu şekilde depolanan borular üç seviyeyi geçmemeli ve hareketi önlemek için istiflenmelidir.

2003 yılında plastik sektörüne adım atan firmamız; 2005 yılında, radikal bir karar vererek, kardeş firmamız GEMAŞ GENEL MÜHENDİSLİK AŞ’ nin destekleriyle UPVC Boru Ek parçaları ve Vana üretimine başlamıştır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

FABRİKA

SHOWROOM

İTOB Organize San. Bölgesi  10001 Sokak No:28  Tekeli  Menderes – İZMİR

1443 Sokak No: 2 / S Tesisat İş Merkezi
Yenişehir – İZMİR

+90 232 799 03 33 ( Pbx )

+90 232 799 02 67 ( Faks )

+90 232 449 19 26 ( Pbx )

+90 232 449 19 28 ( Faks )

info@starhavuz.com.tr

kubrakaplan@starhavuz.com.tr

© Copyright 2018 Star Deri Teks. Havuz ve Bilişim Ürünleri San .Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.